Violončelo 2. kat.

 

Anamaria Čuha 2000 ZUŠ E.Suchoňa Pezinok Magdaléna Milčiková 
Dana Duchoslavová 2000 ZUŠ Istrijská Bratislava Zuzana Rahlová 
Alex Halász 2002 ZUŠ Moldava nad Bodvou Renata Tóthová
Kristián Mrva 2001 ZUŠ E.Suchoňa Pezinok Magdaléna Milčiková 
Marcel Petráš 2001 ZUŠ Modra Gregor Regeš