Violončelo 1. kat.

Meno Rok nar. Škola Pedagóg
Nikola Adamcová 2004 ZUŠ Ľudovíta Rajtera Bratislava Milan Zahradník
Iveta Cibulová 2004 ZUŠ Modra Gregor Regeš
Ján Fedor 2005 ZUŠ P. M. Bohúňa Dolný Kubín Kristína Janičkovičová
Mária Foltánová 2004 ZUŠ Rajec Oľga Pažická
Terézia Suránová 2003 ZUŠ Ľudovíta Rajtera Bratislava Katarína Kleinová