Program

___________________________________

 

PROGRAM SÚŤAŽE

___________________________________

 

03. máj 2018 

Hotel PARK**** Dolný Kubín

 

od 8.00 hod.

Prezentácia účastníkov

Akustické skúšky

 

9.00 hod.

Otvorenie súťaže

 

od 9.15 hod.

Prvý súťažný koncert

Účinkujú súťažiaci:

 I. kategória violončelo a I. kategória kontrabas

 

od 11.00 hod.

Druhý súťažný koncert

Účinkujú súťažiaci :

 II. kategória violončelo  

 

od 13.30 hod.

Tretí súťažný koncert

Účinkujú súťažiaci:

II. kategória viola

 III. kategória violončelo  

II. kategória kontrabas

 

15.30 hod.

Hodnotiaci seminár, vyhlásenie výsledkov súťaže