Pedagógovia

Jedným z hlavných cieľov podujatia je výrazná propagácia práce pedagógov a ich motivácia. Na súťažiach bývajú často v úzadí, aj keď práve oni sú strojcami úspechu súťažiacich.

Preto zavádzame tento model hodnotenia pedagógov spojený s odmeňovaním:

 

Na základe získaných bodov za umiestnenie a účasť žiakov budú ocenení prví 3 pedagógovia s najvyšším počtom bodov a získajú diplom a vecnú cenu.

 

Bodovanie

Pedagóg získa body za umiestnenie troch najúspešnejších žiakov:

1 bod za Bronzové pásmo

2 body za Strieborné pásmo

3 body za Zlaté pásmo

5 bodov za Platinové pásmo

(Príklad: pedagóg sa na súťaži zúčastní s 5 žiakmi, 1 žiak získa Platinové pásmo, 1 žiak Zlaté pásmo a 3 žiaci Strieborné pásmo. Pedagóg získa 5 bodov za Platinové pásmo, 3 body za Zlaté pásmo a 2 body za Strieborné pásmo - zarátavajú sa umiestnenia len troch najlepších žiakov.

Pedagóg získal spolu 10 bodov.)