O súťaži

Celoslovenská súťaž Talenty pre Slovensko vytvára novú koncepciu, ktorá bude pružne reagovať na potreby konfrontácie výsledkov umeleckého vzdelávania mladej generácie na Slovensku.                                       V umeleckej obci v súčastnosti štartujú nové procesy a sa otvára potreba na ne reagovať aj v tejto oblasti. Mladá generácia je formovaná a ovplyvnovaná obrovským množstvom informácií z mnohých druhov médií a je čoraz zložitejšie ju zaujať a priviesť k skutočným hodnotám.

Preto sme určili hlavné ciele súťaže Talento pre Slovensku:

smerom k deťom

- pozitívne motivovaťvšetky deti bez rozdielu úrovne 

- vyhľadávať talenty a následne im napomáhať v ďalšom rozvoji 

- vytvárať atraktívne formy prezentácie mladých talentov

- zviditeľňovať mladé talenty v médiách

smerom k pedagógom

- vytvárať atraktívny priestor pre zbieranie a odovzdávanie skúseností

- ohodnocovať, motivovať a zviditeľnovať výsledky práce pedagógov

- poskytovať možnosti na nové formy sebarealizácie