Program

___________________________________

 

PROGRAM SÚŤAŽE

___________________________________

 

29. apríl 2015 

 Zmeškalov dom hudby Dolný Kubín

 

od 8.00 hod.

Prezentácia účastníkov

Akustické skúšky

 

9.00 hod.

Otvorenie súťaže

 

od 9.15 hod.

Prvý súťažný koncert

Účinkujú súťažiaci I. kategórie huslí, I. kategórie violončiel a violy 

 

od 11.00 hod.

Druhý súťažný koncert

Účinkujú súťažiaci II. kategórie huslí a II. kategórie violončiel  

 

od 14.00 hod.

Tretí súťažný koncert

Účinkujú súťažiaci III. kategórie huslí a III. kategórie violončiel  

 

16.00 hod.

Hodnotiaci seminár, vyhlásenie výsledkov súťaže

 

 

Prvý súťažný koncert

Účinkujú súťažiaci I. kategórie huslí, I. kategórie violončiel a violy

Comendant Constance,violončelo 2010

SZUŠ R. Tatára Banská Bystrica

Pedagóg: Stanislava Zobalová

Korepetítor: Marcel Komendant

Prší prší, len sa leje...; S.Suzuki - Twinkle, Twinkle, Little Star Theme

 

Cagáňová Veronika, husle 2005              

ZUŠ Exnárová Bratislava

Pedagóg: Marta Želiarová         

Korepetítor: Matúš Ferko

A. Vivaldi: Koncert G dur 1. č.; L. Chuťková: cLOVEníci

 

Kachnič Lukáš,violončelo 2006

STUŠ R. Tatára Banksá Bystrica

Pedagóg: Stanislava Zobalová

Korepetítor: Eleonóra Tatárová

J. S. Bach: Minuet; M. Novák: Roztopašník

 

Hanesová Nina, husle 2005

ZUŠ S. Stračinu Detva

Pedagóg: Roman Berky

Korepetítor: Jana Klimentová

F.Seitz: Koncert G dur 3 č.; H. Purcell: Bouré; N. Paganini: Tanec

 

Kavcová Klárka, violončelo 2008

ZUŠ Rajec

Pedagóg: Oľga Pažická

Korepetítor: Mária Škorvánková

M. Novák: Pesnička; M. Procházková: Uspávanka; M. Procházková: Žabka-skákajlabka;

Tancuj, tancuj - slov. ľud. pieseň

 

Kormanová Janka, husle 2006

ZUŠ M. Hemerkovej Košice

Pedagóg: Lucia Lovašová

Korepetítor: Erika Malinová

J. Galliard: Melódia; J. Faust: Koncertino D dur

 

Kothajová Katarína, violončelo 2007

SZUŚ R. Tatára Banská Bystrica

Pedagóg: Stanislava Zobalová

Korepetítor: Eleonóra Tatárová

C. Webster: Scherzo; M. Novák: Medvedí tanec

 

Lilková Juliana, husle 2005

ZUŠ Heľpa

Pedagóg: Natália Lema

Korepetítor: Andrea Kirschová

S. Mach: Tanec; G. F. Händel: Variácie

 

Kukura Jakub, violončelo 2005

ZUŠ M. Hemerkovej Košice

Pedagóg: Mária Čepčániová

Korepetítor: Karla Grejtáková

S. Mach: Tri tanečky - Polonéza; J. Stanley:Allegro grazioso; M. Novák: Roztopašník

 

Naniašová Kristína, husle 2005

ZUŠ Heľpa

Pedagóg: Natália Lema

Korepetítor: Andrea KIrschová

K. M. Weber: Zbor poľovníkov; A. Gedike: Etuda

 

Melicherčíková Natália, violončelo 2007

SZUŠ R. Tatára Banská Bytsrica

Pedagóg: Stanislava Zobalová

Korepetítor: Eleonóra Tatárová

S. Suzuki: Perpetual A, B; M. Novák: Medvedí tanec

 

Suchá Miriam, husle 2005

ZUŠ Jantárová Košice

Pedagóg: Ľubov Gerusová

Korepetítor: Martin Šiffter

L. Portnoff: Koncertino 1.č.

 

Šufliarský Šimon, husle 2005

ZUŠ S. Stračinu Detva

Pedagóg: Roman Berky

Korepetítor: Jana Klimentová

J. Haydn: Koncert G dur 1. č., D. Kardoš: Bagately č. 5; I.Dibák : Uspávanka

 

Camara Anna, viola 1997

ZUŠ Ľ. Rajtera Bratislava

Pedagóg: Sylvia Viskupová

Korepetítor: Milan Olšiak

A. Vivaldi: Koncert a mol (transkripcia d mol pre violu);

A. Chačaturjan: - Uspávanka z baletu "Gajané"

__________________________________________________________________________

od 11.00 hod.

Druhý súťažný koncert

Účinkujú súťažiaci II. kategórie huslí a II. kategórie violončiel  

 

Fedorová Ela, husle 2002

ZUŠ P. M. Bohúňa Dolný Kubín

Pedagóg: Leonard Vajdulák

Korepetítor: Marcel Kapala

J. Hubay: Nocturno in A minor op.42; R. Twardowski: Oberek

 

Adamcová Nikola, violončelo 2004

ZUŠ Ľ. Rajtera Bratislava

Pedagóg: Milan Zahradník

Korepetítor: Milan Olšiak

G. F. Händel: Sonáta Cdur - III. Adagio, IV. Allegro;

 F. David - Scherzo; G. Regeš: Tanec čarodejníc

 

Gajdošová Judita, husle 2003

ZUŠ M. Hemerkovej Košice

Pedagóg: Lucia Lovašová

Korepetítor: Erika Malinová

N. Paganini: Variácie; I. Dibák: Bukolika

 

Bendík Juraj, violončelo 2003

ZUŠ J. Kresánka Bratislava

Pedagóg: Miriam Trgová

Korepetítor: Anna Bartóková

G. Regeš: Smutný námorník; J. Williams: Hedwigs´ Theme

 

Hrončeková Bibiána, husle 2002

ZUŠ Heľpa

Pedagóg: Natália Lema

Korepetítor: Andrea Kirschová

M. V. Lysenko: Ludová pieseň; A. Vivaldi: Koncert G-dur 1.č

 

Foltánová Mária, violončelo 2004

ZUŠ Rajec

Pedagóg: Oľga Pažická

Korepetítor: Mária Škorvánková

J. Kmiťová: Hádka nosorožcov s pelikánmi; J. Kmiťová: Stratený hrošík;

 A. Komarovský: O preteky

 

Kamenská Mária, husle 2002

ZUŠ Brezno

Pedagóg: Zuzana Šoltésová

Korepetítor: Anna Švoňavová

J. Haydn: Koncert G dur 1. časť

 

Glasnák Juraj, violončelo 2002

ZUŠ L. Árvaya Žilina

Pedagóg: Anna Kocifajová

Korepetítor: Jela Holá

B. Romberg: Sonáta e- mol 1. č.; B. Martinů: Arietta

 

Halász Alex, violončelo 2002

ZUŠ Moldava nad Bodvou

Pedagóg: Renata Tóthová

Korepetítor: Alica Kaputová

J. Ch. Bach: Koncert c mol; V. Monti: Czárdás

 

Regešová Terézia, husle 2004

ZUŠ Štefánikova Poprad

Pedagóg: Ľubomír Husár

Korepetítor: Jana Petrasová

Ch. Dancla: Premier solo op.77; D. Kardoš: Bagatela č.8

 

Madeja Adam, violončelo 2003

ZUŠ A. Cígera Kežmarok

Pedagóg: Mária Radušovská

Korepetítor: Zuzana Madejová

G. Regeš: Koník; A. Dvořák: Melódia; T. Narita: Pieseň pri morskom zálive

 

Tomečko Dávid, husle 2002

ZUŠ Jantárová Košice

Pedagóg: Iveta Dzurová

Korepetítor: Martin Šiffter

Ch. Dancla: Variácie na Belliniho tému; A. Móži:Husľové koncertíno pre mládež 3. č.

 

__________________________________________________________________________

od 14.00 hod.

Tretí súťažný koncert

Účinkujú súťažiaci III. kategórie huslí a III. kategórie violončiel  

 

Benková Lucia, violončelo 1999

ZUŠ M. Hemerkovej Košice

Pedagóg: Mária Čepčániová

Korepetítor: Karla Grejtáková

Henry Eccles: Sonata g mol - Largo, Allegro con spirito; 

Z. Kódaly: Romance lyrique; G. Regeš:Tanec čarodejníc

 

Girašek Jakub, husle 2001

ZUŠ Jantárová Košice

Pedagóg: Iveta Dzurová

Korepetítor: Martin Šiffter

Ch. de Bériot: koncert č.7 G dur, Allegro Maestoso; D. Kardoš: Bagately č: 8, 9, 10

 

Kňažková Vanesa, violončelo 2000

ZUŠ Turčianske Teplice

Pedagóg: Nadezda Holenková

Korepetítor: Katarína Záborská

G. Faure: Elégia; M. Novák: Tri tance 1.č.

 

Mrišková Barbora, husle 2001

ZUŠ P.M.Bohúňa Dolný Kubín

Pedagóg: Leonard Vajdulák

Korepetítor: Marcel Kapala

A.Vivaldi: Koncert d mol, I. č.; T. Aulin: Uspávanka

 

Radič Daniel, violončelo 2001

SZUŠ R. Tatára Banská Bystrica

Pedagóg: Stanislava Zobalová

Korepetítor: Eleonóra Tatárová

J. S. Bach: Suita č.1. Allemande, A. Vivaldi - Sonata e mol, Op.14, 1., 2. č.;

G. Goltermann: Etud - Caprice op.54

 

Šolcová Magdaléna, husle 1999

ZUŠ Exnárová Bratislava

Pedagóg: Marta Želiarová

Korepetítor: Matúš Ferko

Ch. de Bériot: Koncert a mol,  Allegro maestoto, Adagio; L. Chuťková: Humorondo

 

Slyšková Terézia, violončelo 2000

ZUŠ Rajec

Pedagóg: Oľga Pažická

Korepetítor: Mária Škorvánková

V. Kubička: Pieseň bez slov op.114; G. Regeš: Koník; M. Novák: Meditácia

 

Trifán Matúš Samuel, violončelo 2001

ZUŠ M. Hemerkovej Košice

Pedagóg: Mária Čepčániová

Korepetítor: Karla Grejtáková

A. L. Mendelssohn: Student cello concerto in D - major, Allegro moderato, Menuett;

J. Podprocký: 1. Pieseň bez slov, op.46

 

Šranko Radovan, husle 2000

ZUŠ I. Godina Vrábel

Pedagóg: Jozef Pohančeník

Korepetítor: Helena Šranková

A. Vivaldi: Sonata d moll Adagio, Allegro; W. ten Have: Capriccio

 

Zastko Patrik, violončelo 2000

SZUŠ R. Tatára Banská Bystrica

Pedagóg: Stanislava Zobalová

Korepetítor: Eleoóra Tatárová

J. S. Bach: Suita č.1 Prelude, A. Vivaldi - Sonata e mol, Op.14, 1., 2. č.;

D. van Goens: Scherzo

 

16.00 hod.

Hodnotiaci seminár, vyhlásenie výsledkov súťaže